Nova adreça de contacte

Canviem l'adreça d'e-mail de la secció de rugby. A partir d'ara ens podeu contactar a: rugbylleida@gmail.com