Presentació del curs de formació de tècnics de rugby

Avui dilluns 19 de gener tindrà lloc, a l'INEF de Barcelona, l'acte de presentació del curs de tècnics de rugby de la Federació Catalana homologat per la Secretaria General de l'Esport.

Tal i com ja va anunciar la FCR a l’Assemblea del passat juliol, un dels projectes que es proposan engegar aquesta temporada pretén impulsar la millora de la formació d’entrenadors/es i monitors/es de rugby a Catalunya. Amb aquest objectiu s’ha realitzat un treball de preparació del primer Curs de Tècnics de Rugby (Nivell I), homologat per la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya. És per això que farem una reunió informativa i de presentació a l’INEFC de Barcelona, tal i com us indiquem més avall, amb vistes a l’inici d’aquest Curs dins de les properes setmanes.

Aquest curs, que tindrà la seva continuïtat a partir de la propera temporada amb el Nivell II i a la següent amb el Nivell III, està destinat a la formació dirigida al rugby escolar i de les categories de jugadors i jugadores inferiors a sènior, fet que no treu que sigui de gran utilitat per aquells responsables actuals d’equips sènior que no tinguin una suficient formació prèvia.

Així mateix s'aprofitarà la reunió per presentar el llibret de Regles del Joc de Rugby que han confeccionat i que podrà ser adaptat a les necessitats de cada club de cara a fer promocions a les escoles o les poblacions.