Reunió de la Secció de Rugby

Per tal de poder preparar la temporada com cal, els responsables de la secció han decidit fer una reunió amb tots els membres d'aquesta (jugadors/es, entrenadors, delegats, pares...).

Aquesta tindrà lloc el dilluns 22 d'octubre. La convocatòria és a les 20:30 h al Camp Escolar, aprofitant l'horari d'entrenament del equip juvenil.

En aquesta reunió s'informarà dels projectes de la temporada, dels esdeveniments importants, de les promocions escolars, etc... i servirà per a resoldre qualsevol dubte o atendre els suggeriments que tinguin els membres.